Sida 2

Bröderna Svensson

Byggnads AB

 

Smedjebacken

Referenser

Kv. Gullvivan, Smedjebacken

 

Projektet startades 2004 och pågick under ett flertal år. Projektet innehöll stamrotning, fasad och balkongrenovering samt takarbeten av hela kvarteret Gullvivan för Bärkehus AB.

Kv. Herrgården, Smedjebacken

 

Utvändig och invändig renovering av befintlig fastighet under sommaren och hösten 2006. Projektet innehöll stamrotning, fasad och balkongrenovering samt takarbeten av hela kvarteret herrgården för Bärkehus AB.

Komministergården, Smedjebacken

 

Utvändig renovering av den reveterade fasaden av kommunistergården i Smedjebacken. Tidigare (1798) bestod fasaden av trä men vid flytten 1920 reveterades fasaden till puts. Under 2004 renoverades fasaden med ny puts.

 

Rastplats/kommuninformation, Smedjebacken

 

Informationsskyltar gjorda för Smedjebackens kommun till Bo91.

Smeden, Smedjebacken

 

Fundament, sten och murningsarbeten åt Smedjebackens kommun för skulptur av Sven Göran Nicklasson (Även känd som Snidare-Niklas). Flertalet företag inkl. Bröderna Svensson inom Smedjebackens kommun gick ihop genon andelsteckning och därav ägare av Smeden.

Gamla lokstallet, Smedjebacken

 

Renovering av Smedjebackens lokstall i samarbete med riksantikvarieämbetet där kund var Smedjebackens kommun.

Smedjebacken Box 44 | 777 34 Smedjebacken | Telefon: 070-337 20 51 / 070-337 20 50 | Fax: 0240-701 56 © Copyright Bröderna Svensson Byggnads AB 2016. All Rights Reserved